Kapitalet

, #

260

2022-06-13

Försäkringstvisten och slutet på slaveriet

I augusti 1781 hissas seglen på skeppet The Zong. Några månader senare slutar resan i massmord. Massakern ska sedan bevaras till eftervärlden i form av ett – till en början ganska alldagligt – försäkringsärende

Våra andra poddar