Kryptoteket

, #

12

2022-12-01

SimpDAO

Eric Wall har en teori om allt. Den är något alldeles extra.

Här nedan ligger transkribering eller manus till avsnittet i den mån detta finns.