Kryptoteket

, #

11

2022-11-24

Kryptosocialisten

Krypto beskrivs oftast – med viss rätt – som mer eller mindre höger. Men det finns också de som menar att teknikens främsta potential ligger i att organisera en revolution.

Här nedan ligger transkribering eller manus till avsnittet i den mån detta finns.