Kryptoteket

, #

8

2022-11-03

Celsius

Från att ha haft 21 miljarder dollar under förvaltning till att ha fryst kundernas tillgångar på två månader. Vad gick fel i Celsius?

Här nedan ligger transkribering eller manus till avsnittet i den mån detta finns.