Noll till hundra

, #

16

2022-05-20

Mentimeter: Johnny Warström

<iframe style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/episode/0ShnDO8bMjvpHBtCeioWw0?utm_source=generator" width="100%" height="232" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>

Johnny Warström gick aldrig klart KTH – det var för svårt. I stället startade han Mentimeter, som på några år blev ett av ett av Sveriges mest framgångsrika teknikföretag.

Här nedan ligger transkribering eller manus till avsnittet i den mån detta finns.