Noll till hundra

, #

15

2022-05-06

Internationella Engelska Skolan: Barbara Bergström

När hennes båda barn mobbades i skolan väcktes idén om en skola där studiero och ordning och reda skulle få råda. I dag är Engelska Skolan en av landets största friskolekoncerner, men grundaren – lärarinnan Barbara Bergström – började bokstavligen med tomma händer.

Här nedan ligger transkribering eller manus till avsnittet i den mån detta finns.