Noll till hundra

, #

15

2022-05-20

Bonus: Barbara Bergström om att tro på det man gör

Barbara Bergström är lärarinnan som tröttnade på oredan i den svenska skolan, och som istället startade en egen: Internationella Engelska Skolan. Här berättar hon om några saker hon lärt sig under över två decennier som entreprenör.

Här nedan ligger transkribering eller manus till avsnittet i den mån detta finns.