Marknaden

, #

197

2022-12-05

Dan Olofssons jakt på frihet

En av Malmös mest kända näringslivsprofiler går ofta under epitetet IT-miljardären. Man skulle också kunna kalla honom Konsultkungen. Men själv kallar han sig entreprenör. Dan Olofsson har ägnat sig åt konsultverksamhet hela sitt liv. Idag har verksamheten förgrenat sig i flera olika bolag som vilar i familjeföretaget Danir. Sammantaget omsatte koncernen runt tio miljarder kronor i fjol. Verksamheten drivs i dotterkoncerner med cirka 80 bolag och 11 500 anställda i 19 länder. I den koncernen finns även Sigma som han grundat, börsnoterat och avnoterat. Via Danir investerar man i bolag utan tanke på exit. Men vad är planen framåt? Genom livet har Dan Olofsson utvecklat ett starkt samhällsengagemang – och precis som i affärslivet finns det både i Sverige och i andra delar av världen. Under årens lopp har han också figurerat på löpsedlar för ett par uppmärksammade mål. Hur ser han på det idag?

Här nedan ligger transkribering eller manus till avsnittet i den mån detta finns.

Fler avsnitt från

Marknaden

Våra andra poddar