BLÄCKFISKEN

IKEA i Ryssland hade stora problem med strömförsörjningen till sina varuhus, och hamnade i luven på en rysk affärsman. Sedan donerade de 100 miljoner kronor till den ryska elitens favoritskola, varpå problemen upphörde. Är det en slump, eller har IKEA mutat sig fram till en lösning på ett olösligt problem? Journalisterna Åsa Secher och Max Jedeur Palmgren vill veta.

FLER PODDAR